پخش زنده
عربي English

فرهنگ و هنر

ثریا قاسمی از خبر درگذشت خود می‌گوید
-
الف
+

ثریا قاسمی: مرگ برای من موهبت است

ثریا قاسمی در گفتگوی اختصاصی با آی‌فیلم از شنیدن خبر درگذشت خود می‌گوید.