پخش زنده
English عربي

فرهنگ و هنر

سرمایه‌گذاری دی‌کاپریو روی محیط زیست
-
الف
+

دی‌کاپریو روی محصولات غیرگوشتی سرمایه‌گذاری می‌کند

دی کاپریو در راستای حمایت از محیط زیست، روی یک برند غذای غیرگوشتی سرمایه‌گذاری کرده است.