پخش زنده
عربي English

فرهنگ و هنر

لغو اجراهای صحنه‌ای در پی حادثه پلاسکو
-
الف
+

لغو اجراهای صحنه‌ای موسیقی روز شنبه در پی حادثه پلاسکو

کلیه اجراهای صحنه‌ای موسیقی در روز شنبه 2 بهمن در پی حادثه دردناک ساختمان پلاسکو لغو شد.