پخش زنده
English عربي

فرهنگ و هنر

تصویربرداری «دردانه های خلیج فارس»
-
الف
+

تصویربرداری «دردانه های خلیج فارس» به نیمه رسید

تصویربرداری مجموعه «دردانه های خلیج فارس» به کارگردانی حسن لفافیان به نیمه رسید.