پخش زنده
عربي English

یه تیکه زمین (1391)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

یه تیکه زمین (1391)

X

حاج حیدر از آن نانواهای قدیمی تهران است که هنوز نانش را روی ترازو می‌کشد و دست مشتری می‌دهد. او نزد مردم احترام دارد و بزرگ محل است. نظم این زندگی از روزی به هم می‌خورد که او نانوایی شخصی به نام التفات را به دلیل تخلف می‌بندد ...

سریال

یه تیکه زمین (1391)

حاج حیدر از آن نانواهای قدیمی تهران است که هنوز نانش را روی ترازو می‌کشد و دست مشتری می‌دهد. او نزد مردم احترام دارد و بزرگ محل است. نظم این زندگی از روزی به هم می‌خورد که او نانوایی شخصی به نام التفات را به دلیل تخلف می‌بندد ...

1395/07/23
بیشتر...
نظرات
آنونس
قسمت های پخش شده
+