پخش زنده
عربي English

دزدان مادربزرگ (1375-1374)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

دزدان مادربزرگ (1375-1374)

X

سه دزد جوان، به طمع سرقت یک میراث گران‌بها به منزل یک پیرزن تنها وارد می شوند و او را به عنوان گروگان به خانه خود می‌برند. اما پیرزن به جای نگرانی و ترس، سعی می‌کند با خونسردی و آرامش، جای خالی مادر را برای آن سه جوان پر کند. رابطه مهرآمیز و مادرانه پیرزن با سه جوان و جستجوی فرزندان پیرزن برای یافتن او، ماجراهای جالبی را رقم می‌زند.

سریال

دزدان مادربزرگ (1375-1374)

سه دزد جوان، به طمع سرقت یک میراث گران‌بها به منزل یک پیرزن تنها وارد می شوند و او را به عنوان گروگان به خانه خود می‌برند. اما پیرزن به جای نگرانی و ترس، سعی می‌کند با خونسردی و آرامش، جای خالی مادر را برای آن سه جوان پر کند. رابطه مهرآمیز و مادرانه پیرزن با سه جوان و جستجوی فرزندان پیرزن برای یافتن او، ماجراهای جالبی را رقم می‌زند.

1396/06/15
بیشتر...
نظرات
آنونس
قسمت های پخش شده
+