پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

روح مهربان (1384)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

روح مهربان (1384)

X

روح "میرزا علی اکبرخان" که فردی متدین است، پس از فوتش در خانه اش ظهور می کند. "سوگول" نوه او که دختری شیرین زبان و حساس است، به همه می گوید که علی اکبرخان نمرده و او همیشه او را می بیند ...

سریال

روح مهربان (1384)

روح "میرزا علی اکبرخان" که فردی متدین است، پس از فوتش در خانه اش ظهور می کند. "سوگول" نوه او که دختری شیرین زبان و حساس است، به همه می گوید که علی اکبرخان نمرده و او همیشه او را می بیند ...

1397/11/25 8021
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+