پخش زنده
English عربي

فرهنگ و هنر

برگزاری نمایشگاه کتاب استانی در هرمزگان
-
الف
+

هرمزگان میزبان نمایشگاه کتاب استانی

هرمزگان از تاریخ ۱ تا ۷ بهمن ماه میزبان سیصد و پنجاهمین نمایشگاه استانی کتاب می‌شود.